Wywózki

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech fal masowych deportacji polskich obywateli z terenów Kresów Wschodnich. W głąb ZSRR zostało wywiezionych kilkaset tysięcy polskich obywateli, głównie kobiet z…

Możliwość komentowania Wywózki została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania