Wejście do systemu rekrutacyjnego
do klas pierwszych

Szkoła w multimediach

Informator
dla Ósmoklasisty
2022/2023

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

logo szkoły