2024/2025

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE OSOBY KTÓRE ZALOGOWAŁY SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

NABOROWYM I WYBRAŁY NASZĄ SZKOŁĘ MUSZĄ OBOWIĄZKOWO DOSTARCZYĆ DO KANCELARII

WYDRUKOWANY I PODPISANY WNIOSEK OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE.

JEST TO WYMÓG ABY SZKOŁA MOGŁA POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W NABORZE.

BEZ TEGO WNIOSKU KANDYDAT NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI.

PRZYPOMINAMY O TERMINIE:

klasy XVII Liceum Ogólnokształcącego do 29 maja 2023 do godz. 15:00,

klasy Technikum do 19 czerwca 2023 do godz. 15:00.

W razie pytań prosimy

o kontakt mailowy sekretariat@zsrbialystok.pl.