Wejście do systemu rekrutacyjnego
do klas pierwszych

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE OSOBY KTÓRE ZALOGOWAŁY SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

NABOROWYM I WYBRAŁY NASZĄ SZKOŁĘ MUSZĄ OBOWIĄZKOWO DOSTARCZYĆ DO KANCELARII

WYDRUKOWANY I PODPISANY WNIOSEK OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE.

JEST TO WYMÓG ABY SZKOŁA MOGŁA POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W NABORZE.

BEZ TEGO WNIOSKU KANDYDAT NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI.

 

PRZYPOMINAMY O TERMINIE:

klasy XVII Liceum Ogólnokształcącego do 31 maja 2022 do godz. 15:00,

klasy Technikum do 20 czerwca 2022 do godz. 15:00.

 

W razie pytań prosimy

o kontakt mailowy sekretariat@zsrbialystok.pl.

Szkoła w multimediach

Informator
dla Ósmoklasisty
2022/2023

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

logo szkoły