Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne.

Ulotka Informacyjna

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej: wyodrębnionej w zawodach: rolnik, technik rolnik przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych  lub praktycznych:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika w rolnictwie
 • język angielski zawodowy
 • działalność gospodarcza w rolnictwie
 • przepisy ruchu drogowego
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas kursu przewidziana jest praktyka zawodowa.

Zajęcia na kursie odbywają się w systemie zaocznym stacjonarnie (w pracowniach szkoły oraz nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ukończenie KKZ ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej  oraz zdanie egzaminu zawodowego zewnętrznego z tej kwalifikacji daje zawód: rolnik.

Kwalifikacje rolnicze uprawniają do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej wyodrębnionej w zawodzie: technik rolnik przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
 • organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych  lub praktycznych:

 • organizacja produkcji rolniczej
 • język angielski zawodowy
 • ekonomika w rolnictwie
 • organizacja produkcji roślinnej
 • organizacja produkcji zwierzęcej

Podczas kursu przewidziana jest praktyka zawodowa.

Zajęcia na kursie odbywają się w systemie zaocznym stacjonarnie (w pracowniach szkoły oraz nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ukończenie KKZ ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz KKZ ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, zdanie egzaminów zewnętrznych z obu kwalifikacji oraz posiadanie wykształcenia średniego daje zawód: technik rolnik.

Kwalifikacje rolnicze uprawniają do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.