Zadanie 13. Działanie 3. Szkolenie z pomiaru dydaktycznego.

Dnia 23.05.2022r. w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014…

Możliwość komentowania Zadanie 13. Działanie 3. Szkolenie z pomiaru dydaktycznego. została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania