Dnia 23.05.2022r. w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.  12 nauczycieli we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli rozpocznie 24 godzinne szkolenie z pomiaru dydaktycznego.