KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     1 września 2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2022 r.
  Ferie zimowe   23 stycznia – 5 lutego 2023 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna   6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych     28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny     4 – 22 maja 2023 r. część pisemna 10 – 23 maja 2023 r. część ustna  
Egzamin zawodowy Formuła 2019 Sesja zimowa: Etap pisemny:    10 – 14 stycznia  2023 r. Etap praktyczny: 9 stycznia 2023  model „D” 16 – 19 stycznia 2023 model „DK” 17 – 19 stycznia  2023 model „W”   Sesja letnia: Etap pisemny: 2 – 7  czerwca 2023 r. Etap praktyczny: 1 czerwca 2023 r. model „D” 9 – 12 czerwca 2023 r. model „DK” 1 – 18 czerwca 2023 r. model „w” 12 – 17 czerwca 2023 r.  model „wk”  
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     23 czerwca 2023 r.
  Ferie letnie     24 czerwca 2023 r.  – 31 sierpnia 2023 r.
DODATKOWE DNI WOLNE   31 października 2022 r. 25 listopada 2022 r. 9 stycznia 2023 r 02 maja 2023 04 maja 2023 r. 05 maja 2023 r. 08 maja 2023 r. 9 czerwca 2023 r.  

I semestr roku szkolnego 2022/2023 dla klas IV Liceum   i  IV Technikum po gimnazjum  kończy się w dniu 16 grudnia 2022 r.

Od 19 grudnia 2022 r. rozpoczyna się dla tych klas semestr II. Pozostałe klasy kończą w zwykłym terminie.