KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

4 września 2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023 r.

 

Ferie zimowe

 

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych

 

 

26 kwietnia 2024 r.

Egzamin maturalny

 

 

7 – 23 maja 2024 r. część pisemna

11 – 16 oraz 20-25 maja 2024 r. część ustna

 

Egzamin zawodowy
Formuła 2019

Sesja zimowa:

Część pisemna:    10 – 15 stycznia  2024 r.

Część praktyczna: 9 stycznia 2024  model „D”

15 – 18 stycznia 2024 model „DK”

17 – 19 stycznia  2024 model „W”

15 – 19 stycznia  2024 model „WK”

 

Sesja letnia:

Część pisemna: 4 – 10  czerwca 2024 r.

Część praktyczna: 3 czerwca 2024 r. model „D”

10 – 13 czerwca 2024 r. model „DK”

3 – 19 czerwca 2024 r. model „W”

12 – 17 czerwca 2024 r.  model „WK”

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

21 czerwca 2024 r.

 

Ferie letnie

 

 

22 czerwca 2024 r.  – 31 sierpnia 2024 r.

DODATKOWE DNI WOLNE

 

1 grudnia 2023 r.

09 stycznia 2024 r.

02 maja 2024 r.

06 maja 2024 r.

07 maja 2024 r.

08 maja 2024 r.

09 maja 2024 r.

10 maja 2024 r.

13 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

I semestr roku szkolnego 2023/2024 dla klas IV Liceum i V Technikum kończy się w dniu 15 grudnia
2023 r. Od 18 grudnia 2023 r. rozpoczyna się dla tych klas semestr II.
Pozostałe klasy kończą semestr I w zwykłym terminie.