We wrześniu br. na hali gimnastycznej ZSR CKP odbyło sie spotkanie
dotyczące projektu w ramach programu Erasmus+ „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja”. Prowadziły je koordynatorki projektu – p. Ewa Szorc i p. Anna Maria Lichograj.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z założeniami programu Erasmus+ i projektu, wymaganiami i kryteriami rekrutacji, terminami mobilności oraz miejscem odbywania praktyk w uroczej Granadzie.

Staże w Andaluzji wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów wszystkich kierunków kształcenia. Formularze zgłoszeniowe do projektu rozeszły się jak świeże bułeczki.

Uczniom naszej szkoły życzymy powodzenia podczas rekrutacji!