Kwalifikacje w zawodzie

• ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Uczeń kształcący się w zawodzie pszczelarz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
• prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego.

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym
Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedmioty zawodowe m.in.

• produkcja rolnicza
• chów i hodowla pszczół
• gospodarka pasieczna
• pożytki pszczele
• technologia produktów pasiecznych
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa - pszczelarz może podjąć pracę w:

• gospodarstwach pasiecznych
• firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich
• może prowadzić własne gospodarstwo pasieczne i rolnicze

Uzyskanie kwalifikacji pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.