• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 3 min
  • Post category:Aktualności

1 MAJA

Dzień Solidarności Ludzi Pracy lub inaczej Święto Pracy. To corocznie obchodzone święto dla uczczenia osiągnięć robotników. Ustanowione zostało 1889 roku na I Kongresie II Międzynarodówki obradującej w Paryżu. Upamiętnia wydarzenia w Chicago w 1886 r., gdzie robotnicy demonstrowali przeciwko złym warunkom panującym w fabrykach a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy – domagali się 8-godzinnego dnia pracy . W Polsce po raz pierwszy świętowano w 1890 roku. Na przestrzeni dziejów w różny sposób podkreślano solidarność robotniczą organizując wiece, pochody oraz festyny. Od 1950 roku w Polsce 1 maja ustanowiony jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.

2 MAJA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto ustanowione ustawą sejmu RP z 20 lutego 2004 roku. Celem jest propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Biały kolor flagi symbolizuje czystość i niepokalanie a czerwony odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga uznana została za symbol narodowy Polski w 1919 roku. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony w 2001 roku w uznaniu wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

3 MAJA

Dzień 3 maja to Narodowe Święto Trzeciego Maja lub inaczej Święto Konstytucji. Jako święto narodowe zostało wprowadzone do kalendarza w 1919r. W czasie II wojny światowej okupanci zdelegalizowali obchody rocznicowe, które powrócono w 1990r. Proklamowano wtedy święto narodowe i jest to dzień wolny od pracy. Konstytucja została uchwalona 230 lat temu w czasie obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792) 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej uchwalonej w 1787 r.) konstytucją. Opierała się na trójpodziale władzy, dziedziczności tronu, gwarantowała opiekę nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiła liberum veto. Obowiązywała tylko rok ale pamięć o drugiej na świecie spisanej narodowej konstytucji stała się filarem dążeń Polaków do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego państwa.