• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

   14 lutego 2022r. przypada 80 rocznica utworzenia Armii Krajowej – ramienia zbrojnego Podziemnego Państwa Polskiego. 
Od początku okupacji ziem polskich w działania konspiracyjne zaangażowało się wielu obywateli naszego kraju. Po kapitulacji Warszawy utworzono Służbę Zwycięstwu Polski
(27 września 1939r.), którą 13 listopada 1939r. zastąpiono Związkiem Walki Zbrojnej a jej dowódcą został mianowany gen. Kazimierz Sosnkowski. Na zajętych przez Niemców ziemiach polskich działania ZWZ nadzorował płk. Stefan Rowecki -Grot. Na terenach pod okupacją radziecką NKWD nie dopuściło do utworzenia struktur ZWZ. W 1940r. po upadku Francji, na terenie której przebywał rząd Polski na uchodźctwie ówczesny premier i naczelny wódz gen. Władysław Sikorski podjął decyzję o przemianowaniu 14 lutego 1942r. Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową (AK) a Komendantem Głównym został gen. Stefan Rowecki – Grot. Swoimi działaniami AK objęła większość okupowanych ziem polskich Komenda Główna składała się z 8 oddziałów, miała także własnych duszpasterzy. W 1944r. do Armii Krajowej należało ponad 400 tys. żołnierzy co czyniło ją najliczniejszą organizację konspiracyjną na świecie a głównym jej celem był przygotowanie ogólnopolskiego powstania przeciw okupantowi. Bieżące działania polegały na organizowaniu akcji sabotażowo – dywersyjnych. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji przeprowadzonych przez AK było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944r.

  Pod koniec wojny wiadomym było jak ukształtuje się władza w wyzwolonej przez Armię Radziecką Polsce. 19 stycznia 1945r. komendant AK gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz aby rozwiązać struktury organizacji. Wielu członków ujawniło się ale spora część nadal funkcjonowała w ramach zbrojnego podziemia to oni zostali określeni przez komunistyczne władze jako „Wyklęci”.