• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

Uwaga!

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do następnej klasy.

W roku szkolnym 2021/2022 w sesji lato (czerwiec 2022 ) ww. obowiązek dotyczy uczniów następujących klas technikum:

III IG, III AKG, III OTG, III RTG, III TWE, III MAG