• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w okresie od 7 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r.  szkoła przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Wszystkie zajęcia podczas nauczania zdalnego odbywać się będą  według  planu lekcji, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami nauczania zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”.

Stacjonarnie w szkole będą mogły się odbywać indywidualne zajęcia z nauki jazdy oraz pracy maszynami, zajęcia praktyczne,  a także konsultacje dla chętnych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego  – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami.

W czasie pracy zdalnej:

  • biblioteka będzie otwarta w godz. 9.00 – 12.00
  • pedagog, psycholog i doradca zawodowy  pozostają do dyspozycji uczniów, rodziców/opiekunów prawnych wg stałego grafiku zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy o kontakt z w/w specjalistami przez dziennik elektroniczny. Wspólnie zostanie ustalony sposób udzielonego wsparcia czy termin spotkania. Ponadto w czasie nauczania zdalnego Panie psycholog i pedagog będą pełniły dyżury na terenie szkoły codziennie od godz. 10.00 – 13.00.
  • ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie dotyczy internatu szkolnego. Uczniowie korzystający z internatu będą mieli możliwość przebywania w nim w uzasadnionych przypadkach po ówczesnym zgłoszeniu takiej potrzeby kierownikowi internatu.