• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

Deklaracja Zasad Tolerancji.

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej.

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

Z kwestią jednej z cnót obywatelskich wiąże się Deklaracja Zasad Tolerancji, której zarys zostanie przedstawiony poniżej. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, nauki i Kultury 16 listopada 1995 roku przyjęła deklarację dotyczącą zasad tolerancji. W następnym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało dzień uchwalenia deklaracji Międzynarodowym Dniem Tolerancji.

W myśl przyjętej przez ONZ deklaracji tolerancja polega na:

  1.      Respektowaniu cudzych praw i cudzej własności;
  2.      Uznaniu i akceptacji różnic indywidualnych;
  3.      Umiejętności słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  4.      Docenianiu rozmaitych kultur;
  5.      Otwarciu na cudze myśli i filozofię;
  6.      Ciekawości i nieodrzucaniu tego, co nieznane;
  7.      Uznaniu, że nikt nie ma monopolu na prawdę.