Od 08 lutego 2022 roku uczniowie technikum architektury krajobrazu, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum rolniczego i technikum weterynarii uczestniczą w zajęciach „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji informatycznych i językowych związanych bezpośrednio z zawodem w którym się kształcą oraz w szkoleniu w zakresie obsługi urządzeń ICT w ramach projektu „Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”