Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku do udziału w rekrutacji na kurs operatora kombajnu zbożowego, realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 10 uczniów technikum rolniczego i techniku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z budową, działaniem i  różnych typów kombajnów oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi. Uczniowie po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie otrzymują uprawnienia obowiązujące przy pracy kombajnem.

Zasady rekrutacji zgodnie z regulaminem:
a/ przynależność do danego kierunku nauczania – 1 pkt.
b/ predyspozycje do udziału w kursie – 1 pkt.
c/ aktywność na zajęciach szkolno-zawodowych wysoka 1 pkt., brak aktywności 0 pkt.
d/ data złożonych prawidłowo wypełnionych kompletnych dokumentów rekrutacyjnych – 1 pkt
e/ dobre wyniki w nauce,- 1 pkt
f/ ukończone 18 lat,

g/ posiadanie prawa jazdy minimum kat.T

Uczniowie mogą deklarować udział wpisując się na listę osób dostępną u  T. Rzący (biuro projektu). Deklaracje przyjmujemy do dn. 10.05.2022 r.