W 15.01.2022  roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 10 uczniów technikum weterynarii rozpocznie kurs gromingu, który realizowany będzie  w Akademii Zdrowia w Warszawie.

Czas trwania kursu: 63 godziny dydaktyczne w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych. Kurs odbywał się będzie w dni robocze wolne od zajęć lekcyjnych oraz soboty.

Zakres zagadnień objętych programem kursu:

 1. strzyżenie i stylizacja psów według wzorców FCI,
 2. strzyżenie komercyjne,
 3. modne fryzury,
 4. dobór ścięcia do urody psa,
 5. techniki pozwalające na skrócenie czasu strzyżenia,
 6. trymowanie,
 7. kąpiel i zabiegi temu towarzyszące,
 8. prawidłowa budowa psa (strzyżenie, które tuszuje drobne wady),
 9. budowa włosa i rodzaje okrywy włosowej (dobór pielęgnacji do danego osobnika),
 10. organizacja pracy w zakładach gromerskich oraz ich wyposażenie,
 11. zajęcia praktyczne – realizowane w oparciu o wyżej wymienione tematy.

Uczniowie po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie otrzymują certyfikaty.