Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku do udziału w rekrutacji na kurs prawa jazdy kat. B. realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 10 uczniów/uczennic technikum rolniczego, techniku weterynarii i technikum architektury krajobrazu.

Zasady rekrutacji zgodnie z regulaminem:
a/ przynależność do danego kierunku nauczania – 1 pkt.
b/ predyspozycje do udziału w kursie – 1 pkt.
c/ aktywność na zajęciach szkolno-zawodowych wysoka 1 pkt., brak aktywności 0 pkt.
d/ data złożonych prawidłowo wypełnionych kompletnych dokumentów rekrutacyjnych’
e/ dobre wyniki w nauce,
f/ wiek max. 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat,
Termin przyjmowania zgłoszeń: 08 – lutego 2022 roku.