W dniach 01.07.2022 do 03.07.2022 r odbył się wyjazd edukacyjny i zawodoznawczy na XI Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Minikowie zrealizowany w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie  klas trzecich i czwartych technikum rolniczego oraz opiekunowie: pan Jarosław Godun  i pani Teresa Kuczyńska.

Program wyjazdu obejmował:

– udział w XI Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego,

– udział w Kujawsko – Pomorskich Dniach Pola

– udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH,

– udział w spotkaniu pt. „Rolnictwo dziś i jutro”

– zwiedzanie z przewodnikiem Bydgoszczy,