W dniach 18.03.2022 do 20.03.2022 r odbył się wyjazd edukacyjny i zawodoznawczy na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc, zrealizowany w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie/uczennice klas trzecich i czwartych technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz opiekunowie: pan Jan Grochowski, pan Stanisław Ostrowski, pan Waldemar Bajguz, pan Hubert Moniuszko, pan Krzysztof Łobaczewski, pan Jarosław Godun.

Program wyjazdu obejmował:

– udział w Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH,

– udział w spotkaniach branżowych,

– zwiedzanie z przewodnikiem Kielc

– zwiedzanie Stadionu Narodowego (wersja VIP).