Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów/uczennic ZSR- uczestników projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” na kurs przygotowawczy z biologii na studia we współpracy ze szkołami wyższymi – trzy grupy po 5 osób. Celem jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, nauczanie metodą e-learningu. Czas trwania kursu 30 godzin dydaktycznych na grupę.


Proszę zgłaszać się do Pani Doroty Burak do dnia 23.09.2022 r.