W kwietniu 2022r. w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.  11 nauczycieli przedmiotów zawodowych rozpoczęło 20 godzinne warsztaty z wykorzystaniem ICT.