Dnia 7 lutego i 9 lutego 2023 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 10 uczniów (grupa I i grupa II) z Klubu Młodych Talentów naszej szkoły  uczestniczyło wzajęciach, praca metodą eksperymentu prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Biologii.  Zajęcia realizowane były w ramach zadania 11działanie 8. „Wdrożenie innowacji edukacyjnych”