Dnia 24 listopada i 1 grudnia 2022 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 10 uczniów (grupa I) z Klubu Młodych Talentów naszej szkoły  uczestniczyło wzajęciach, praca metodą eksperymentu prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Biologii.  Zajęcia realizowane były w ramach zadania 11działanie 8. „Wdrożenie innowacji edukacyjnych”