Dnia 8 grudnia 2022 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 53 uczniów technikum weterynarii i technikum pszczelarskiego naszej szkoły  uczestniczyło wseminarium pt ” Nowoczesne technologie chowu zwierząt gospodarskich”.  realizowanych w ramach zadania 11działanie 3. Współpraca z instytucjami i pracodawcami: Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Celem byłowdrażanie nowych technologii pozwalających na utrzymanie opłacalności produkcji w gospodarstwie, które musi łączyć się ze spełnieniem wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności.