Dnia 20 maja 2022 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie pt. „JESTEM BEZPIECZNY” 38 uczniów z technikum architektury krajobrazu, technikum rolniczego i pszczelarskiego uczestniczyło w zajęciach z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i ratownikiem medycznym. Przedstawiciele KMP z ruchu drogowego przedstawiła problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Omówiła sytuacje niebezpieczne na drogach związane z udziałem pieszymi i pojazdów samochodowych. Dokonano szczegółowej analizy przyczyn wypadków drogowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały odblaskowe i ulotki. Przedstawiciel WORD poinformował o sprawach związanych ze zdawaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B i T. Omówił najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu. Zorganizowany został pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego. Uczniowie otrzymali odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań z wymienionych dziedzin. 

             Zajęcia odbywały się jednocześnie dwóch grupach w pomieszczeniach nowo wybudowanych warsztatów oraz na placu obok CKZ. W jednej grupie odbywał się pokaz z pierwszej pomocy przez ratownika medycznego, natomiast w drugiej grupie odbywało się spotkanie z przedstawicielem  WORD oraz policji, poczym nastąpiła wymiana uczniów.