W dniu 20.05.2022 roku odbył się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku Konkursu Orki.  W rywalizacji uczestniczyła młodzież technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  biorąca udział w projekcie ,,Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” RPPD.03.03.01 – 20 – 0182/18. 

Miejsce pierwsze zdobył Cyprian Kondzior z klasy III TRT  i otrzymał nagrodę zakupioną  w ramach projektu.