Konferencja pt.,

„Opracowanie pakietu edukacyjnego do dualnego systemu kształcenia dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla kwalifikacji  ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych „ realizowanego w ramach projektu.

Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli i pracodawców.

Program konferencji

Pierwsza edycja konferencji
Temat: Prezentacja zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zasady kształcenia dualnego.

Przebieg spotkania

 1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w zapisach o prawa oświatowego:
  • rozporządzenie o zawodach,
  • PPKZSB
 1. Kwalifikacja 08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
 2. Szkolny plan nauczania dla TMRiA
 3. Program nauczania przedmiotu:
  • podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie
  • eksploatacja systemów agrotronicznych – zajęcia praktyczne
 1. Kształcenie dualne w szkole.

Druga edycja konferencji
Temat: Zasady konstruowania pakietu edukacyjnego

Przebieg spotkania

 1. Obudowa programu nauczania
 2. Budowa pakietu edukacyjnego:
  • dla ucznia
  • dla nauczyciela

Trzecia edycja konferencji
Temat: Wykorzystanie elementów metodycznych w budowaniu pakietu edukacyjnego.

Przebieg spotkania

 1. Cechy dobrego materiału edukacyjnego

 

Czwarta edycja konferencji
Temat:  Prezentacja pakietu edukacyjnego

 

 

Miejsce konferencji Centrum Kształcenia Zawodowego Nr. 5 w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26