Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów/uczennic  ZSR- uczestników projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” na kurs gromingu.
W kursie weźmie udział 20 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie technik weterynarii (2 grupy 10 osobowe). Kurs obejmuje  63 godz. dydaktyczne, w tym 23 godz. zajęć teoretycznych i 40 godz. zajęć praktycznych.  Zajęcia będą odbywać się w soboty i dni wolne od nauki w siedzibie Akademii Zdrowia w Warszawie. Uczniowie mogą deklarować udział wpisując się na listę osób dostępną u  T. Rzący (biuro projektu). Deklaracje przyjmujemy do dn. 25.02.2022 r. Udział w kursie jest bezpłatny.