Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku do udziału w rekrutacji na kurs spawacza MIG/MAG, realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 12 uczniów techniku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnych technologii stosowanych w spawalnictwie,
 • podstaw teoretycznych spawania metodą MIG/MAG,
 • materiałów konstrukcyjnych i dodatkowych stosowanych w procesie spawania metodą MIG/MAG,
 • kontroli połączeń spawanych,
 • systemu jakości w spawalnictwie,
 • praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń spawalniczych.

Zasady rekrutacji zgodnie z regulaminem:

 • przynależność do danego kierunku nauczania,
 • predyspozycje do udziału w kursie (opinie nauczycieli),
 • aktywność na zajęciach szkolno-zawodowych,
 • data złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,
 • dobre wyniki w nauce,
 • ukończone 18 lat.

Uczniowie mogą deklarować udział wpisując się na listę osób dostępną u  Tadeusza Rzący (biuro projektu). Deklaracje przyjmujemy do dnia 25.04.2022 r.