• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Zakończone przetargi

Postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na Wymianę windy osobowej w budynku Zespołu Szkół
Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku, poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c51b8f3-e2c5-11ee-a01e-f641a8763d5f

Wyniki postępowania na Wymianę windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

10.05.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(do odczytu)
pobierz plik
w formacie Word
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(skan)
pobierz plik
w formacie PDF