• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 5 min
  • Post category:Zakończone przetargi
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 1
Opis przedmiotu zamówienia
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 2
Formularz ofertowy
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 2a
Pakiet 01 - Różne produkty spożywcze
pobierz plik
w formacie Excel
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 2a
Pakiet 02 - Nabiał i produkty mleczarskie
pobierz plik
w formacie Excel
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 2a
Pakiet 03 - Mięso, drób i przetwory mięsne
pobierz plik
w formacie Excel
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 3
Wzór oświadczenia
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik 4
Wzór umowy
pobierz plik
w formacie PDF

Wyniki drugiego przetargu - "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku"

17.08.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
w formacie PDF