Od wielu lat w Zespole Szkół Rolniczych działa Szkolne Koło Wolontariatu, które podejmuje różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
ale najbliższa naszemu sercu jest pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły. Jest to pomoc zarówno finansowa, jak i w postaci żywności,
czy zakupu biletów. W czasie zdalnej nauki finansowaliśmy uczniom dostęp do Internetu, by mogli korzystać z nauki zdalnej.

Każdego roku przygotowujemy prezenty świąteczne, ponieważ pragniemy,  aby każdy uczeń bez względu na sytuację poczuł magię świąt.

Realizacja tych ambitnych celów wymaga nakładów finansowych, w związku z tym w trakcie całego roku szkolnego podejmujemy następujące działania:

  1. Organizujemy andrzejkowy kiermasz ciast.
  2. Wykonujemy i sprzedajemy stroiki świąteczne.
  3. Organizujemy inne wydarzenia, które przynoszą dochód dzięki towarzyszącym im działaniom, np. Święto liczby π, dyskoteki szkolne.
  4. Młodzież w ramach wolontariatu organizuje zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, sadzi kwiaty pod Białostockim Centrum Onkologii.

W naszych działaniach wspiera nas również Rada Rodziców i prywatni sponsorzy.