Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Pani Agnieszka Sobczyńska i  Pani Agnieszka Perkowska , która nadzoruje jego pracę i służy radą.

Obecny Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący
Hubert Karczewski

IMG_9604

Zastępca
Michał Ławreszuk

IMG_9582

Skarbnik
Paulina Jabłońska

Akcje i działania stałe:

– diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej podczas zebrań z samorządami klasowymi;

– prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;

– ustne informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach;

– całoroczna zbiórka makulatury;

– spotkania Zarządu Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem Szkoły;

– prowadzenie szkolnego profilu Facebook oraz kanału na TIK TOKu;

– współpraca z kołem wolontariatu, biblioteką szkolną, radiowęzłem, doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym;

– udział w uroczystościach szkolnych;

– działania wynikające z aktualnych potrzeb;

– losowanie szczęśliwego numerka;

– kartki niepytki.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego  ma charakter otwarty, będzie uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw oraz dostosowywany do aktualnej sytuacji epidemicznej kraju. Opiekunowie: 

Agnieszka Perkowska  i Agnieszka Sobczyńska