Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Pani Agnieszka Sobczyńska i  Pani Agnieszka Perkowska , która nadzoruje jego pracę i służy radą.

Obecny Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca
Klaudia Zawadzka

IMG_1485-1

Zastępca
Paulina Grynkiewicz

IMG_1403

Zastępca
Anna Korolczuk

Skarbnik
Anna Zalewska

Sekretarz
Hubert Karczewski

Akcje i działania stałe:

– diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej podczas zebrań z samorządami klasowymi;

– prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;

– ustne informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach;

– całoroczna zbiórka makulatury;

– spotkania Zarządu Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem Szkoły;

– prowadzenie szkolnego profilu Facebook oraz kanału na TIK TOKu;

– współpraca z kołem wolontariatu, biblioteką szkolną, radiowęzłem, doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym;

– udział w uroczystościach szkolnych;

– działania wynikające z aktualnych potrzeb;

– losowanie szczęśliwego numerka;

– kartki niepytki.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego  ma charakter otwarty, będzie uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw oraz dostosowywany do aktualnej sytuacji epidemicznej kraju. Opiekunowie: 

Agnieszka Perkowska  i Agnieszka Sobczyńska 


Harmonogram zaplanowanych wydarzeń na rok szkolny 2021/2022:

Termin 

Zadania 

Formy realizacji 

wrzesień 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego  

wybory samorządów klasowych 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań 

 

zebranie zarządu , spotkanie z Dyrektorem Szkoły 

wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów klasowych do planu pracy  

Wybór przedstawiciela Szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Białystok 

Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydata  

Kiermasz podręczników 

online poprzez szkolny Facebook 

Promowanie noszenia masek i zmiany obuwia przez uczniów 

plakaty na terenie szkoły 

Integracja klas pierwszych 

organizacja spotkania na plaży, ognisko, gry i zabawy integracyjne 

październik 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 

zgłaszanie się  kandydatów  

kampania wyborcza (Facebook) oraz gablota na pierwszym piętrze 

wybory do samorządu (online) 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

przygotowanie uroczystej akademii 

Badanie ankietowe wśród  uczniów klas pierwszych: „Badanie efektywności kampanii promocyjnej szkoły 

uczniowie klas pierwszych wypełniają ankietę online, wnioski przekazane zostaną zespołowi ds. promocji 

listopad 

„Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku Samorząd  Uczniowski…” 

konkurs na najciekawszy pomysł uczniów dotyczący pracy samorządu 

21.11 obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

przesyłanie życzeń wraz z dedykacją przez szkolny radiowęzeł  

Andrzejki 

wróżby podczas przerw 

kiermasz ciast 

grudzień 

Mikołajki 

drobne upominki od Mikołaja dla  nauczycieli i uczniów,  

akcja „przebieranie – nie pytanie 

dekoracja szkoły 

styczeń 

Współpraca z Radą Pedagogiczną 

przygotowanie sprawozdania z działalności SU za 1 semestr 

luty 

Walentynki 

przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe 

doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy” 

akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły) 

akcja „przebieranie – nie pytanie 

kiermasz ciast 

marzec 

Dzień Wiosny 

akcja „przebieranie – nie pytanie” 

dzień zielony  

Promocja Szkoły 

Zamieszczanie informacji promocyjnych na Facebook 

Organizacja dni otwartych 

Konkurs na Tik Toku 

kwiecień 

Promocja szkoły konkurs:  „Mem promujący naszą szkołę 

Konkurs online na szkolnym Facebooku 

maj  

Promocja szkoły 

Facebook, Instagram, strona internetowa szkoły, Tik Tok 

czerwiec 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 

 

życzenia od społeczności uczniowskiej 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2021/2022 

przygotowanie sprawozdania z działalności SU za II semestr 

opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny