Lp. Przedmiot Podręcznik (autorzy, tytuł, wydawnictwo, wydanie)
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, „Oblicza epok” NOWA EDYCJA 1.1, 1.2, wyd. WSiP, Warszawa 2022
2. Język angielski Focus 1 second edition, wydawnictwo Pearson
3. Język niemiecki Komplett plus 1, wydawn. Klett, podręcznik oraz książka ćwiczeń
4. Język rosyjski Маgorzata Wiatr-Kmieciak,  SławoMałgorzamira Wujec ,, Вот и мы  по-новому  1  „. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum + Zeszyt ćwiczen do języka rosyjskiego. Wydawnictwo Szkolne  PWN  2019
5. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, „Spotkania ze sztuką”, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
6. Historia Poznać Przeszłość cz 1 – podręcznik do historii dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era 2022r
7. Geografia Z.Zaniewicz,Geografia1, dla szkol ponadpodstawowych,wyd.Operon
8. Biologia rozszerzona M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, Wł.Zamachowski”Biologia na czasie 1″;zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era.
9. Chemia rozszerzona M. Litwin, Szarota Styka-Wlazło, J. Szymońska”To jest chemia1″ zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
10. Fizyka M. Braun, W. Śliwa; „Odkryć fizykę 1”; Wyd. Nowa Era; zakres podstawowy; rok 2019 lub nowsze
11. Matematyka W.Babiański,L.Chańko MATeMAtyka 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era
12. Informatyka Informatyka  1 zakres podstawowy; wydawnictwo: WSiP
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Wyd. Nowa Era i zeszyt ćwiczeń.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
15. Język angielski zawodowy Monika Nowicka, Język angielski w weterynarii, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Edukacji EDICON, 2018
16. Anatomia i fiziologia zwierząt H.Przespolewska,K.Barszcz, Anatomia i fizjologia zwierząt , PWRiL
17. Chów zwierząt A.Rykiel, Rolnictwo częśćI Produkcja zwierzęca Wiadomości podstawowe, Hortpres
18. Historia i teraźniejszość Podręcznik historia i teraźniejszość  WSiP 2022r