Lp. Przedmiot Podręcznik (autorzy, tytuł, wydawnictwo, wydanie)
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, „Oblicza epok” NOWA EDYCJA 1.1, 1.2, wyd. WSiP, Warszawa 2022
2. Język angielski Focus 1 second edition, wydawnictwo Pearson
3. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, „Spotkania ze sztuką”, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
4. Historia Poznać przeszłość cz.1, zakres podstawowy , Wyd.Nowa Era, 2022r.
5. Geografia Zbigniew Zaniewicz, Geografia dla szkół ponadpodstawowych, wyd.Operon,zakres podstawowy
6. Biologia rozszerzona M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, Wł.Zamachowski”Biologia na czasie 1, zakres rozszerzony; wyd.Nowa Era
7. Chemia R. Hassa, Ai J Mrzigod ” To jest chemia 1″ zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
8. Fizyka M. Braun, W. Śliwa; „Odkryć fizykę 1”; Wyd. Nowa Era; zakres podstawowy; rok 2019 lub nowsze
9. Matematyka W.Babiański,L.Chańko MATeMAtyka 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era
10. Informatyka Informatyka  1 zakres podstawowy; wydawnictwo: WSiP
11. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Wyd. Nowa Era i zeszyt ćwiczeń.
12. Język niemiecki (rolnik) Komplett plus 1, wyd. Klett, podręcznik oraz książka ćwiczeń
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (rolnik) W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
14. Produkcja zwierzęca (rolnik) A.Rykiel, Rolnictwo częśćI Produkcja zwierzęca Wiadomości podstawowe, Hortpres
15. Bezpieczeństwo i higiena pracy (pszczelarz) W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
16. Język rosyjski (pszczelarz) Вот и мы по новому 1,  Wyd. PWN 2019,  Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Sławomira Wujec
17. Historia i teraźniejszość Podręcznik historia i teraźniejszość  WSiP 2022r