Lp. Przedmiot Podręcznik (autorzy, tytuł, wydawnictwo, wydanie)
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, „Oblicza epok” NOWA EDYCJA 1.1, 1.2, wyd. WSiP, Warszawa 2022
2. Język angielski Focus 1 second edition, wydawnictwo Pearson
3. Język niemiecki Gabriella Montali, Daniela Mondelli, Nadja Czernohous Linzi, Bożena  Niebrzydowska, Komplett plus 1, wyd. Klett, podręcznik oraz książka ćwiczeń
4. Język rosyjski Маgorzata Wiatr-Kmieciak,  SławoMałgorzamira Wujec ,, Вот и мы  по-новому  1  „. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum + Zeszyt ćwiczen do języka rosyjskiego. Wydawnictwo Szkolne  PWN  2019
5. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, „Spotkania ze sztuką”, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
6. Historia Poznać przeszłość cz.1,zakres podstawowy , Wyd.Nowa Era 2022r.
7. Geografia Zbigniew Zaniewicz, Geografia dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy,wyd.Operon
8. Biologia A.Helmin, J.Holeczek,Biologia na czasie 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era
9. Chemia R.Hassa, A i J Mrzigod „To jest chemia 1” zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
10. Fizyka rozszerzona M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz; „Zrozumieć fizykę 1”; Wyd. Nowa Era; zakres rozszerzony; rok 2019 lub nowsze
11. Matematyka W.Babiański,L.Chańko MATeMAtyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
12. Informatyka Informatyka  1 zakres podstawowy; wydawnictwo: WSiP
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Wyd. Nowa Era i zeszyt ćwiczeń.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
15. Historia i teraźniejszość Podręcznik historia i teraźniejszość  WSiP 2022r