Lp. Przedmiot Podręcznik (autorzy, tytuł, wydawnictwo, wydanie)
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, „Oblicza epok” NOWA EDYCJA 1.1, 1.2, wyd. WSiP, Warszawa 2022
2. Język angielski Focus 1 second edition, wydawnictwo Pearson
3. Język niemiecki Komplett plus 1, wydawn. Klett, podręcznik oraz książka ćwiczeń
4. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, „Spotkania ze sztuką”, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
5. Historia Poznać przeszłość cz.1 ,zakres podstwowy ,Wyd.Nowa Era 2022r.
6. Geografia Zbigniew Zaniewicz,Geografia dla szkół ponadpodstawowych, wyd.Operon, zakres podstawowy
7. Biologia A.Helmin, J.Holeczek,Biologia na czasie 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era
8. Chemia R. Hassa, A i J Mrzigod „To jest chemia 1″zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
9. Fizyka M. Braun, W. Śliwa; „Odkryć fizykę 1”; Wyd. Nowa Era; zakres podstawowy; rok 2019 lub nowsze
10. Matematyka rozszerzona W.Babiański,L.Chańko MATeMAtyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
11. Informatyka Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Informatyka  1 zakres podstawowy; wydawnictwo: WSiP
12. Informatyka rozszerzona Podręcznik zostanie podany we wrześniu
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Wyd. Nowa Era i zeszyt ćwiczeń.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
15. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Tomasz Marciniuk; „INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1”; Wyd. WSiP; rok 2019 lub nowsze
16. Przygotowanie urządzeń peryferyjnych Tomasz Marciniuk; „INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1”; Wyd. WSiP; rok 2019 lub nowsze
17. Podstawy informatyki Tomasz Marciniuk; „INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1”; Wyd. WSiP; rok 2019 lub nowsze
18. Adminstrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Tomasz Marciniuk; „INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1”; Wyd. WSiP; rok 2019 lub nowsze
19. Historia i teraźniejszość Podręcznik historia i teraźniejszość  WSiP 2022r