Lp. Przedmiot Podręcznik (autorzy, tytuł, wydawnictwo, wydanie)
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, „Oblicza epok” NOWA EDYCJA 1.1, 1.2, wyd. WSiP, Warszawa 2022
2. Język angielski Focus 1 second edition, wydawnictwo Pearson
3. Język niemiecki Komplett plus 1, wydawn. Klett, podręcznik oraz książka ćwiczeń
4. Język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak,  Sławomira Wujec ,, Вот и мы  по-новому  1  „. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum + Zeszyt ćwiczen do języka rosyjskiego. Wydawnictwo Szkolne  PWN  2019
5. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, „Spotkania ze sztuką”, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019
6. Historia Poznać przeszłość cz.1, zakres podstawowy , Wyd. Nowa Era 2022r.
7. Geografia rozszerzona R.Malarz, M.Wieckowski, Oblicza geografii, zakres rozszerzony, wyd.nowa Nowa Era
8. Biologia rozszerzona M.Guzik, R.Kozik, R. Matuszewska,Wł. Zamachowski”Biologia na czasie 1″,wyd.Nowa Era.
9. Chemia R. Hassa, Ai J Mrzigod ” To jest chemia 1″ zakres podstawowy, wyd.Nowa Era
10. Fizyka M. Braun, W. Śliwa; „Odkryć fizykę 1”; Wyd. Nowa Era; zakres podstawowy; rok 2019 lub nowsze
11. Matematyka W.Babiański,L.Chańko MATeMAtyka 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era,
12. Informatyka Informatyka  1 zakres podstawowy; wydawnictwo: WSiP
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, Wyd. Nowa Era i zeszyt ćwiczeń.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy W.Bukała i K.Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP.
15. Podstawy projektowania architektury krajobrazu Praca zbiorowa Architektura krajobrazu. Podstawy architektury krajobrazu. cz.2 Viridis AB, Warszawa 2019
16. Ochrona i kształtowanie krajobrazu Praca zbiorowa Architektura krajobrazu. Podstawy  architektury krajobrazu cz.1 Viridis AB, Warszawa 2019
17. Rośliny ozdobne „Rośliny ozdobne” cz 4, Anna, Bernacik, Edyta Gadomska,Anna Nizińska,Antoni Maśka,  Piotr Sikorski, Wanda Smogorzewska, Marek Wierzba,  Hortpress
18. Urządzanie i konserwacja terenów zieleni E. Gadomska, K. Gadomski,B. Fortuna-Antoszkiewicz, A. Nizińska ,”Architektura krajobrazu cz.7, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych”, Hortpress
19. Historia i teraźniejszość Podręcznik historia i teraźniejszość  WSiP 2022r