Zestawy podręczników
do klas 1 XVII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4
na rok szkolny 2022/2023 (szkoła ponadpodstawowa)