Zestawy podręczników do klas 1 XVII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4 na rok szkolny 2023/2024

Zestawy podręczników do klas 2,3 i 4 Liceum Ogólnokształcącego
oraz 2, 3, 4 i 5 Technikum na rok szkolny 2023/2024

Wykaz pozostałych podręczników będzie przekazany przez nauczycieli uczących danego przedmiotu we wrześniu, na początku roku szkolnego 2023/2024.

Na początku roku szkolnego w szkole organizowany jest kiermasz, na którym uczniowie ze starszych klas sprzedają swoje podręczniki uczniom z klas młodszych.