Zestawy podręczników do klas 1 XVII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4 na rok szkolny 2022/2023 (szkoła ponadpodstawowa)

Zestawy podręczników do klas 2 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum na rok szkolny 2022/2023 (szkoła ponadpodstawowa)

Zestawy podręczników do klas 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego oraz 2, 3 i 4 Technikum na rok szkolny 2022/2023 (szkoła ponadgimnazjalna)

Wykaz pozostałych podręczników będzie przekazany przez nauczycieli uczących danego przedmiotu we wrześniu, na początku roku szkolnego 2022/2023.

Na początku roku szkolnego w szkole organizowany jest kiermasz, na którym uczniowie ze starszych klas sprzedają swoje podręczniki uczniom z klas młodszych.