POWIAT BIAŁOSTOCKI I MIASTO BIAŁYSTOK

Placówki medycyny pracy wykonujące badania wstępne
dla uczniów ubiegających się o przyjęcie
do Zespołu Szkół Rolniczych 2023/2024