Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Pielęgniarka

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana jest w szkole i obejmuje:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną
  2. Promocję zdrowia

Podmiotem wykonującym profilaktyczną opiekę zdrowotną jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania.

Gabinet jest czynny w godzinach:

Poniedziałek:  8:00 – 15.35

Wtorek: 13:00 – 15:35

Środa: 8.00 – 15.35

Czwartek: 8:00-15.35

Piątek: 8:00-15.35

tel.: 85 7411-075 w 39

Opieka stomatologiczna

Świadczenie zdrowotne w zakresie stomatologii dzieci i młodzieży realizowane jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ABC-Dent w gabinecie stomatologicznym:

  1. Wiejska 67, lok 7

tel. 85 746 46 66

Godziny pracy gabinetu:

Wtorek: 13:00 -18.00

Środa: 9.00-14.00

Czwartek: 13.00-18.00