Matura 2023

Matura formuła 2023
Materiały dodatkowe

Matura 2022

Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego proszeni są o przysyłanie deklaracji drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks St. Suchowolca 26
15-567 Białystok