Matura 2022

Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego proszeni są o przysyłanie deklaracji drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks St. Suchowolca 26
15-567 Białystok

Egzamin zawodowy 2021

W załącznikach przedstawiono harmonogramy egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych:
- część praktyczna - styczeń 2021
- część pisemna - styczeń 2021

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r:

Podczas egzaminów zdających obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Egzamin kursu kwalifikacyjnego 2021

Harmonogram Egzaminów kursu kwalifikacyjnego RL.16 w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

Sesja styczeń – luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA
12 stycznia 2021 r. godz. 12:00 sala nr 34 i 38

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
11 stycznia 2021 r. godz. 13:00 sala nr 33 i 34

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia.