Matura 2024

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego proszeni są o przysyłanie deklaracji drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks St. Suchowolca 26
15-567 Białystok