Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1 Jan Dariusz Duchnowski Przewodniczący
2 Krystyna Ostaszewska Zastępca Przewodniczącego
3 Edyta Kondzior Sekretarz-skarbnik
4 Magdalena Kondzior Członek Prezydium
5 Jolanta Kowalczuk Członek Prezydium
6 Edyta Karczewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7 Anna Klimiuk Członek Komisji Rewizyjnej
8 Paweł Wysocki Członek Komisji Rewizyjnej

Priorytety Rady Rodziców

Dofinansowanie:

• wyżywienia
• leczenia
• pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
  życiowej i finansowej
• nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
• imprez szkolnych, sportowych i organizowanych przez wolontariat
• pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
• materiałów biurowych na zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań
• zakup książek do biblioteki
• imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
• materiałów biurowych w sekretariacie szkoły na potrzeby pracy     prezydium Rady Rodziców

 

Fundusz Rady Rodziców

Fundusz Rady Rodziców będzie opierał się głównie na składkach sponsorskich i wpłatach uczniowskich. Dobrowolna składka uczniowska na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł.


Wpłaty można dokonywać:
• u skarbnika trójki klasowej
• w sekretariacie uczniowskim
• przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-566 Białystok
W tytule przelewu na konto prosimy podać: Nazwisko i imię ucznia oraz klasę

SBR Bank: 61 8769 0002 0392 1685 2000 0010

 

Kontakt z Radą Rodziców:


e-mail: radarodzicowzsr@gmail.com