Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Priorytety Rady Rodziców

Dofinansowywanie:
• wyżywienia
• leczenia
• nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
• imprez szkolnych, sportowych i organizowanych przez wolontariat
• pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
• materiałów biurowych na zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań
• zakup książek do biblioteki
• imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
• materiałów biurowych w sekretariacie szkoły na potrzeby pracy prezydium Rady Rodziców
• ufundowanie stypendium dla wyróżniających się uczniów

Fundusz Rady Rodziców

Fundusz Rady Rodziców będzie opierał się głównie na składkach sponsorskich i wpłatach uczniowskich. Dobrowolna składka uczniowska na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł.
Wpłaty można dokonywać:
• u skarbnika trójki klasowej
• w sekretariacie uczniowskim
• przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-567 Białystok
SBR Bank: 61 8769 0002 0392 1685 2000 0010
W tytule przelewu na konto prosimy podać: Nazwisko i Imię ucznia oraz klasę
e-mail: radarodzicowzsr@gmail.com