Terminy postępowania rekrutacyjnego do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymtoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023