Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych pobierz plik
w formacie PDF

Wstępny plan zamówień publicznych Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok 2021