Wstępny plan zamówień publicznych Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok 2022

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówie-
nia
Przewidywany tryb Wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Przewidywany termin realizacji umowy
1. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku dostawa Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Poniżej kwoty art. 2 ust. 1 Ustawy III kwartał 2022 01.09.2022
-
31.08.2023

Wstępny plan zamówień publicznych Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok 2021