Regulamin udzielania zamówień – zmiany
Opublikowano: 16.05.2022 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień pobierz plik w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień NOWY pobierz plik w formacie PDF

2023

2022

 
Ogłoszenie i dokumenty można pobrać na stronie Bazy Konkurencyjności:
Opublikowano: 05.10.2022 r.
Link do strony
 
Ogłoszenie i dokumenty można pobrać na stronie Bazy Konkurencyjności:
Opublikowano: 02.09.2022 r.
Link do strony
Ogłoszenie i dokumenty można pobrać na stronie Bazy Konkurencyjności:
Opublikowano: 22.08.2022 r.
Link do strony
Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
 Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 4 – Umowa projekt
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 09.06.2022 r.
pobierz plik
Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 4 – Umowa projekt
Opublikowano: 27.05.2022 r.
pobierz plik
Unieważnienie
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
Załącznik nr 4 – Umowa projekt
Opublikowano: 26.05.2022 r.
pobierz plik
Najlepsza oferta
Opublikowano: 03.06.2022 r.
pobierz plik
Informacja o wyborze
Opublikowano: 14.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 02.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 02.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie WORD
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Opublikowano: 02.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie WORD
Załącznik nr 3 – Oświadczeniao braku wykluczenia
Opublikowano: 02.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie WORD
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Opublikowano: 02.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 01.03.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 20.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1
Umowa projekt
Opublikowano: 20.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2
Formularz ofertowy
Opublikowano: 20.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Załącznik 3
Wykaz osób
Opublikowano: 20.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie Word

 Regulamin udzielania zamówień
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 03.02.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 10.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1
Umowa projekt
Opublikowano: 10.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2
Formularz ofertowy
Opublikowano: 10.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Załącznik 3
Wykaz osób
Opublikowano: 10.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie Word

 Regulamin udzielania zamówień
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 18.01.2022 r.
pobierz plik
w formacie PDF

2020 - 2021

 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 13.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ
Opublikowano: 20.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Opublikowano: 20.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 2
Opublikowano: 27.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
Opublikowano: 27.10.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 3
Opublikowano: 10.11.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3
Opublikowano: 10.11.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 4
Opublikowano: 03.12.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 4
Opublikowano: 03.12.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 5
Opublikowano: 07.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 5
Opublikowano: 07.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 6
Opublikowano: 18.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ NOWY
Opublikowano: 18.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 6
Opublikowano: 18.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 7
Opublikowano: 26.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ AKTUALNY
Opublikowano: 26.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 7
Opublikowano: 26.01.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ 8
Opublikowano: 01.02.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ OBOWIĄZUJĄCY
Opublikowano: 01.02.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 8
Opublikowano: 01.02.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 12.02.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 29.03.2021 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy – część I)
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy – część II)
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 08.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 17.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze ofert – Część I i II
Opublikowano: 30.09.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy)
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 25.06.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zmiana SIWZ
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) – NOWY
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Opublikowano: 29.06.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia 2 (formularz cenowy) – NOWY
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik w formacie Word
 Projekt umowy 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
Opublikowano: 01.07.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 08.07.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Opublikowano: 10.07.2020 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 01.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z otwarcia oferty
Opublikowano: 09.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 15.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
(formularz cenowy)
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 15.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 25.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 28.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze oferty – Część II
Opublikowano: 10.06.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 SIWZ
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Oświadczenie wykonawcy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Informacja
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 24.04.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Wyjaśnienie treści SIWZ
Opublikowano: 07.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 13.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Unieważnienie
Opublikowano: 18.05.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF

2019

 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 19.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 04.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 10.01.2020 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 11.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 13.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 17.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 17.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 30.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Projekt umowy
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 25.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursów/szkoleń (I)
Opublikowano: 30.09.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 16.10.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 08.11.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 04.12.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 13.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 26.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 04.06.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 11.06.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Formularz ofertowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie Word
 Formularz cenowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie Word
 Projekt umowy
Opublikowano: 29.05.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 11.06.2019 r.
pobierz plik w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 29.03.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 – Projekt umowy
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 3 – Wykaz osób
Opublikowano: 04.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 26.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu groomerskiego
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 – Projekt umowy
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 3 – Wykaz osób
Opublikowano: 09.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 4 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 5 – Rozdzielnik do pisma 2/Z/2019
Opublikowano: 07.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o udzieleniu zamówienia
Opublikowano: 10.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Regulamin udzielania zamówień
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie Word
 Załącznik 3 – Projekt umowy
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 24.04.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 27.05.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 07.06.2019 r.
pobierz plik
w formacie PDF