erasmus plus

Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Czas trwania projektu: 01.09.2019– 30.09.2021
Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063377
Kwota dofinansowania: 97 046,00  euro
Beneficjent: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
Organ prowadzący: Miasto Białystok
Partner: Europuente-Spanish Project Partner

 Główne cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego
 • rozwijanie świadomości kulturowej
 • rozwijanie kompetencji miękkich
 • zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy
 • wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym
 • uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność

W ramach projektu 42 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej poza granicami kraju, w Granadzie w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.

 • technik turystyki wiejskiej (6 uczniów z klasy II, IV)
 • technik obsługi turystycznej (6 uczniów z klasy II, III)
 • technik informatyk (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik architektury krajobrazu (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik weterynarii (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik rolnik (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (6 uczniów z klasy II, III, IV)

Za organizację praktyk odpowiada firma Europuente-Spanish Project Partner,
która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.