Efekty naszego uczestnictwa:
⦁ płatne staże uczniów u pracodawców,
⦁ szkolenia branżowe: pilot wycieczek, barman, barista, kasa fiskalna, operator wózków widłowych itp.,
⦁ udział w szkoleniach i wykładach oraz e-szkoleniach, tele-wykładach na uczelniach wyższych: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wyższa Szkoła w Bydgoszczy itp.,
⦁ udział w zajęciach przygotowujących do matury prowadzonych przez wykładowców szkół wyższych;
⦁ Grandy na projekty badawczo – wdrożeniowe:

Grand w wysokości 5000 zł na projekty kół:

e-gry „RIVLAN”

„Wschód o wschodzie”

projekt fotograficzno - kulinarny „Na szlaku do smaku”,

Nowy pomysł na koło badawczo – wdrożeniowe:
Ekoludek na tropie Ekologii

Projekt badawczo wdrożeniowy:
ECOHOTELE DLA ZAPYLACZY

kilka słów uczniów kół…
„Przyjemnie jest kiedy nasze starania są doceniane. Jeszcze przyjemniej kiedy można za naszą pracę i pomysłowość otrzymać wsparcie w postaci grantu oraz sponsorów. Tak właśnie dzieje się kiedy jesteśmy kreatywni i przedsiębiorczy. Najważniejszy jest pomysł i chęć realizacji go a zawsze znajdą się ludzie, którzy nas będą wspierać………..”

Koordynatorzy projektu:
Emilia Januszewska
Agnieszka Haponik
Agnieszka Gobiec