Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt „ Centrum kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

 • Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Partnerzy: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Realizatorzy

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Wsparcie dla szkół zawodowych w zakresie:

 • LUK KOMPETENCYJNYCH – identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF,
 • PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH – wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia,
 • DODATKOWYCH FORM KSZTAŁCENIA – wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów (szkolenia specjalistyczne, KKZ i KUZ),
 • CERTYFIKACJI KOMPETENCJI – stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności zaw. z uwzględnieniem udziału pracodawców,
 • DORADZTWA KOMPETENCJI – przygotowanie systemu doradztwa popytowego zintegrowanego z procesem diagnozowania Luki Kompetencyjnej BOF,
 • NOWOCZESNYCH PAKIETÓW EDUKACYJNYCH – programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ oraz szkoleń i staży dla uczniów,
 • SYSTEMU JAKOSCI – system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zawodowego praktycznego,
 • WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI- kursy przygotowawcze, zajęciach prowadzonych w szkole wyższej.