Wychowawcy Internatu

Kierownik internatu

mgr Ewa Zajkowska